NAVPARTNERI

Nav­part­neri Oy on vuonna 2012 perustettu Microsoft Dynam­ics NAV jälleen­myyjä. Henkilöstöl­lämme on keskimäärin 10 vuotta NAV koke­musta. Olemme imple­men­toi­neet useita kym­meniä Dynam­ics NAV jär­jestelmiä Euroopassa, Yhdys­val­loissa ja Aasi­assa. Toim­intamme keskit­tyy Microsoft Dynam­ics NAV 2013 ohjelmisto­projektien toimit­tamiseen nopeasti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Microsoft Presales Technical Specialist
Microsoft Sales Specialist
Microsoft Certificates